01 Aug

นางสาวไร้มลทิน ยิ่งสินวัฒน์ ผู้ประกาศประจำนร ได้โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวว่า พล.อ.อนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยออกมาว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 2 แผนการภายใต้แผนงานสนับสนุนและก็กระตุ้นการบริโภคภาคครอบครัว มีโครงงานอาสาสมัครบริบาลแคว้นเพื่อดูแลคนวัยแก่ที่มีสภาวะพึ่งพา วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมเกื้อหนุนการปกครองเขตแดนดำเนินงานจ้างแรงงานเพื่อทำงานเป็นอาสาสมัครบริบาลเขตแดน ช่วงเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท ปฏิบัติการตั้งแต่เดือน เดือนกรกฎาคม63-กันยายน64

อนุมัติจ่ายคนหน่วยงานค้าฯ 400 ล้านบาท กระดาน สกสค.จัดก้อนแรกดูแลผู้ถูกเลิกว่าจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยื่นมือช่วยผู้รับจ้างบอดี้ แฟชั่น จังหวัดนครสวรรค์ ข้างหลังถูกเลิกว่าจ้างฉับพลัน

การประปานครหลวงเดินหน้า “บวร” ปี 3 เพิ่มหน่วยงานต้นแบบอดออมน้ำอีก 12 ที่

ทำให้มีการเกิดการผลักดันและสนับสนุนการว่าจ้างประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา (วัววิด-19) เป็นการกระจัดกระจายรายได้ให้กับประชากรและก็กำเนิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในแคว้น ซึ่งจะเป็นอาชีพที่มีความสามารถสำหรับการสร้างรายได้ให้สามัญชน


แล้วก็แผนการปรับปรุงตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครองดำเนินงานจ้างแรงงานเพื่อทำงานเก็บข้อมูลทุกเดือน 12 เดือน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท จัดการตั้งแต่เดือน เดือนสิงหาคม63-กันยายน64 นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการผลักดันและก็กระตุ้นการบริโภคภาคครอบครัว มีการว่าจ้างทั่วราชอาณาจักร.ที่มาจาก เฟซบุ๊ก ไร้มลทิน ยิ่งสินวัฒน์ รูเล็ต 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING